Velkommen til digital årsmelding

Velkommen til digital årsmelding for HIM IKS for 2017. HIM startet med digital årsmelding i 2016 og fikk positive tilbakemeldinger på den løsningen. En digital årsmelding er lettere tilgjengelig for flere lesere. I tillegg har HIM alltid fokus på miljøet, og en papirløs versjon av årsmeldingen er i tråd med dette.