Klagenemnda for HIM IKS

Forvaltningsloven § 28 sier bl.a. følgende om klageinstanser: «For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opp rettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget eller særskilt klagenemnd oppnevnt av dette.» Følgende representanter er oppnevnt av eierkommunene til den interkommunale klagenemnda for HIM for perioden 2015-2019:

Kommune Representant Vararepresentant
Bokn Anita Kro Tom Inge Aksdal
Etne Lars Olav Bergsvåg Trude Enge
Haugesund Astri Furumo Gjertrud Kjellesvik
Tysvær Randi Iren Rettedal Svein Ivar Dybdal
Vindafjord Kjartan Inbjo Ingvild Skare

Randi Iren Rettedal er leder og Kjartan Innbjo er nestleder av klagenemnda.
I 2016 og 2017 hadde klagenemnda hhv 1 og 2 saker til behandling.