Telefonstatistikk

Selv i travle tider er gj.snitt responstid på telefon under 40 sekund