Langsiktig gjeld

Utvikling langsiktig gjeld og opplysning om større prosjekter som har påvirket låneopptaket