Ny innsamlingsordning

Høsten 2017 fikk husholdningene utlevert nye beholdere for innsamling av emballasje av glass og metall.
Det var Tysvær Vepro, Avdeling for Arbeid og Inkludering som stod for arbeidet med montering og utlevering av de ca. 20 000 beholderne. 

Sommeren og høsten 2012 ble det foretatt en evaluering av den tidligere bringeordningen for emballasje av glass og metall. Dette arbeidet ble oppsummert våren 2013 i en evalueringsrapport som foreslo flere tiltak for å øke kildesorteringen. Ut fra dette ble kjøp av låsbare beholdere med «lokk-i-lokk» til emballasje av glass og metall beskrevet som en opsjon i beholderanbud inngått våren 2014. Egen innsamlingsordning for emballasje av glass og metall ble beskrevet som opsjon i renovasjonsanbudet som ble inngått våren 2016.

Henteordning for emballasje av glass og metall ble vedtatt ifm. behandlingen av 2017-budsjettet.

Vinteren og våren 2017 ble 20 000 beholdere bestilt. HIM utviklet et spesialsystem med bruk av iPad for utlevering av beholderne.  Dette kommuniserte med vårt kundebehandlingssystem ProAktiv.

Utleveringen startet 15. august 2017 og ble fullført tidlig i desember som planlagt.