Renovasjonsvirksomheten

Forholdene rundt driften av RenoNorden før og etter konkursen i selskapet gjorde at HIM tidlig i året innså at vi måtte engasjere oss i planlegging av tømmerutene for å forbedre disse. De første ni månedene ble det rapportert inn unormalt mange klager på manglende tømming (se egen graf). Sjåførene slet med lite sammenheng i rutene som RenoNorden innførte fra 1/1-2017. Både før og etter konkursen brukte HIM mye ressurser på å forbedre rutene samt å få innført helt nye ruter fra 1/1-2018.

Renovasjonsgebyrene

Renovasjonsgebyrene ble satt ned med 13% i 2017 som følge av gode driftsresultater over flere år. Husholdningsrenovasjon drives til selvkost og opparbeidet overskudd er brukt til å redusere gebyrene.

Antall abonnenter

Antall abonnenter med renovasjon har økt med 3% i løpet av 2017. Det er nå 29.067 husholdinger med renovasjon og 3.985 fritidsboliger.

Nye tømmeruter

Opprettelsen av HIM Transport ga mulighet for tettere samarbeid mellom kundesenteret og renovasjonstjenesten. Det ga raskt utslag i bedre kvalitet og færre avvik. Mot slutten av året ble det også innført dataterminaler i bilene med tømmeruter og karttjenester. Det gir bedre ruteoversikt og et godt system til å rapportere avvik og å informere om spesielle forhold som skal tas hensyn til ved tømming.
——————–

Skjermbilde fra de nye dataterminalene i renovasjonsbilene.
Stoppestedene merkes i kartet og bilene dirigeres til rett sted ved hjelp av kartnavigasjon. Når bilen kommer fram vises detaljbilde med informasjon om hvilke beholderne som skal tømmes: