Informasjonsarbeid og omdømmebygging

HIM har i 2017 gjennomført en rekke informasjonstiltak, både tradisjonelle og digitale.
I 2017 har HIM fortsatt overgangen fra tradisjonell til digital markedsføring:

 • Videreført digital Årsmelding.
 • Satset på digital tømmekalender og App.
 • Videreutviklet og benyttet egne Facebook-sider i stor grad, både på Affi Bruktbutikk og for HIM.
 • For en stor del gått over til digital annonsering.

Samtidig har vi modernisert og endret format på vår informasjonsavis; HIM-Nytt og Hytte-Nytt. HIM-Nytt sendes ut som offentlig informasjon til alle abonnenter vår og høst, mens Hytte-Nytt sendes adressert til alle hytteabonnenter før påske.

Arrangement, kurs ol.

 • Kompostkurs på Tysværtunet våren 2017. Kurset ble fulltegnet med rundt 50 deltagere og gode tilbakemeldinger i etterkant.
 • Tilstede med betjent stand og barneaktiviteter på barnefestivalen Englebarn & Bøllefrø i Etne høsten 2017. Festivalen ble godt besøkt og responsen på vårt «Avfallssirkus» var svært god.
 • HIM tar i mot skoleklasser og andre for omvisning. I 2017 hadde vi 11 besøk med totalt ca. 230 besøkende.

Avfallsreduksjon:

HIM yter støtte til lokale miljørelaterte aktiviteter:

 • Loppemarkeder osv.:
  • Stemnestaden.
  • Speiderne i Skånevik.
  • Kiwanis- bokmesse i Haugesund.
  • Indre Haugaland Rytterklubb- åpen dag med salg av brukt rideutstyr.
  • IL- Skjoldar.
  • Gjenbruksarrangement i Vindafjord ifm. TV- aksjonen.

 • Den store fiksedagen- Haugesund.
 • Open Heart- klesinnsamling til Ukraina.
 • Støtte til kjøp av tøybleier; barn som bruker engangsbleier produserer rundt et tonn restavfall i bleieperioden. HIM yter derfor inntil 1000 kr i støtte til kjøp av tøybleier. I 2017 innvilget HIM 16 slike søknad.

Ryddeaksjoner:

HIM støtter lokale ryddeaksjoner men hadde i fjor få henvendelser.