HIM 10 år – veien videre

 

I 2017 var HIM 10 år, og dette ble markert i ulike sammenhenger både internt i selskapet og med en feiring i september sammen med styret og eierne. HIM har i 2017 jobbet med ny strategi for de neste 10 årene. Denne ble vedtatt våren 2018.

 

 

Strategiplanarbeid:

HIM sin vedtekt og renovasjonsforskrift er vedtatt hhv i 2007 og 2009. Selskapet var dermed 10 år i 2017 og forrige strategiplan var gjeldende til 2016. HIM har i stor grad oppfylt de krav og forventinger som ble stilt fra eierkommunene ved opprettelse av selskapet, og arbeid med en ny strategisk plan for de kommende 10 årene ble startet opp i februar 2017 med et 2-dagers strategimøte på Fitjar. Her var hele styret samlet sammen med ledelsen i HIM, verneombud og tillitsvalgte.

Innleid konsulent fra PwC, Maren Lien, har deltatt på en rekke skype-/hangout-møter med ledelsen i HIM. Arbeidet ble ellers lagt opp med bred involvering, bl.a. ved at Maren Lien deltok på 2 strategisamlinger i Haugesund der alle ansatte i HIM var invitert, 02.05.17 og 06.02.18.

Styret hadde strategiarbeidet til drøfting flere ganger i løpet av 2017, og planen ble vedtatt av styret i mars 2018. I planen løftes det frem en rekke spennende oppgaver og utfordringer for HIM de kommende årene.