Nye beholdere til emballasje av glass og metall – montert og levert i 2017