Antall utleverte beholdere i 2017 for emballasje av glass og metall.